Home > Nieuws overzicht > Wijzigingen handreiking BEX bijlage 2 ‘Protocol voor bemonstering, partijmeting en analyse’

Wijzigingen handreiking BEX bijlage 2 ‘Protocol voor bemonstering, partijmeting en analyse’

Nieuws 25-06-2024

Als melkveehouder is de kans groot dat je er eens mee te maken hebt gehad: de handreiking Bedrijfsspecifieke EXcretie (beter bekend als BEX). Sinds kort bestaat er een nieuwe versie waarin voorwaarden uitgebreider beschreven zijn dan in de vorige handreiking. Daar nemen we je in mee.

Een BEX-deelnemer moet het ruwvoer (gras, geheleplantsilage (GPS), snijmaïs of luzerne) laten bemonsteren volgens bijlage 2 van de handreiking BEX. De nieuwe versie heeft gevolgen voor het bemonsteren en vastleggen van bepaalde gegevens. 

Wat verandert er?
Als je ruwvoer laat bemonsteren, zijn er een aantal punten om nu extra rekening mee te houden. We sommen ze voor je op:

  • Een kuil moet eerst worden opgemeten om te bepalen hoeveel voer er in de kuil zit én hij moet bemonsterd worden voor analyse van de voederwaarde. Dan pas mag een kuil aangebroken worden.
  • Als de monsternemer constateert dat de partij of kuil is aangebroken voordat hij is opgemeten, moet hij dit vastleggen en wordt het vermeld in het analyseverslag.
  • Een kuil dient bij bemonstering voldoende geconserveerd te zijn. Dat betekent dat een graskuil pas na 28 dagen conservering bemonsterd mag worden. Bij een maïskuil is dit na 14 dagen.
  • Moet er gevoerd worden van een kuil voordat de conserveringstermijn is verstreken? Dan moet de monsternemer de kuil van tevoren opmeten. Is de conserveringstermijn inmiddels voorbij? Dan moet de monsternemer de kuil alsnog bemonsteren.

Analyseverslag
De aanpassingen in de handreiking BEX zorgen ook dat wij ons analyseverslag aanpassen met nieuwe informatie. Dit kun je altijd verwachten in het analyseverslag:

  • Partij reeds aangebroken voor bemonstering: Ja/Nee
  • (Laatste) inkuildatum
  • Datum partijopmeting

BEX uitgelegd
De Bedrijfsspecifieke Excretie melkvee is een handreiking waarmee melkveehouders kunnen afwijken van de standaard forfaitaire excretienormen. Voor Nederlandse melkveehouders is dit een belangrijk instrument. Daarnaast is het ook een relevant onderdeel voor de input van de KringloopWijzer. Voor de implementatie van BEX, moeten boeren gegevens bijhouden over hun vee, voer, mest en melkproductie. Daarmee wordt uiteindelijk de werkelijke excretie van stikstof en fosfaat bepaald. 

Meer weten? Neem contact op met Niek Hesselink.