Home > Nieuws overzicht > De veranderingen van de nieuwe Omgevingswet

De veranderingen van de nieuwe Omgevingswet

Nieuws 01-03-2024

Op 1 januari ging de nieuwe Omgevingswet in. Een samenvoeging van veel wetten op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en vergunningen van bedrijfsactiviteiten. Ook wel een automatiseringsslag genoemd, waardoor alles op den duur makkelijker digitaal terug te vinden is. Deze wet heeft ook invloed op ons werk bij Dumea. Joost, projectleider bodem, praat je hierover bij.

De dagelijkse werkzaamheden van Joost bestaan uit het managen van alle aspecten van een project én het onderhouden van contacten met klanten. Verder is hij ook actief in het milieukundige onderzoek met het nemen van monsters en het plaatsen van peilbuizen. “Met de nieuwe Omgevingswet die kortgeleden is ingegaan, verandert het een en ander qua eisen en activiteiten. Die leren we bij via cursussen, zodat we klanten een passend advies kunnen blijven geven.”

De omgevingswet
Wat er per 1 januari nu precies veranderd is? “De grootste verandering zit in de meldingsplicht”, vertelt Joost. “Wanneer je wilt graven in de grond, ben je vanaf 25 kuub dit verplicht te melden in het nieuwe digitale Omgevingsloket. Het doel daarvan is zorgen dat de bodemkwaliteit voldoet aan de eisen die er zijn.” In de Omgevingswet zijn er voor iedere milieukundige activiteit verschillende eisen. Bijvoorbeeld bij nieuwbouwplannen. Daarvoor is een vergunning nodig, waarbij de bodemkwaliteit in beeld moet worden gebracht. Voorheen maakten Joost en zijn collega’s een onderzoeksopzet op basis van een tekening van de voorgenomen plannen. “Nu moet de initiatiefnemer van het plan eerst melden welke milieubelastende activiteit hij op welke locatie wil uitvoeren. Dan pas kunnen we aan de slag met het beoordelen en analyseren van de bodem.”

Cursussen
“De nieuwe aanpak heeft ook invloed op ons werk”, vertelt Joost. “Het heeft effect op hoe wij milieukundig bodemonderzoek beoordelen. In de Omgevingswet is een andere benadering van inventarisatie van gegevens nodig. Zo moeten we vooraf de te verwachten bodemkwaliteit in kaart brengen.” Door deze andere benadering, hebben de collega’s bij Dumea een aantal cursussen over de nieuwe wet gehad. Daarin leerden ze wat de nieuwe eisen en activiteiten zijn volgens de wet. Maar ook bespraken ze praktijkvoorbeelden, zoals een veelvoorkomende situatie: de activiteit ‘graven’. “Stel, iemand wil een vijver graven, dan kan een bodemonderzoek noodzakelijk zijn. Voor de afvoer van grond moet de grond namelijk aan een bepaalde kwaliteit voldoen. Met z’n allen vogelden we dan uit hoe we dit volgens de nieuwe wet zouden aanpakken. Eigenlijk leerden we de hoofdlijnen van de wet uit ons hoofd, zodat we een gericht advies kunnen geven aan klanten.”

Grote verandering
Joost vindt de nieuwe Omgevingswet een uitdagende verandering. “Het is echt een grote stap op automatiseringsgebied. Uiteindelijk moet een nieuw digitaal systeem en een nieuwe wet het voor iedereen makkelijker maken.” Joost geeft aan dat het voor Dumea, gemeentes en de overheid echter nog een grote klus is om alles op één lijn te krijgen. “Elke gemeente krijgt in de nieuwe wet meer vrijheid in hoe de eisen ingevuld kunnen worden, dus het kan maar zo zijn dat er een verschil ontstaat in de naastgelegen gemeente. Dat je bij de ene gemeente wel zonder kwaliteitsgegevens de grond van a naar b mag verplaatsen en bij de andere niet”, vertelt Joost.
“Dat is ook voor ons schakelen en goed kijken in welk gebied welke regels gelden. Maar anderzijds hebben we nu ook te maken met andere klanten en een doelgroep die we vroeger niet hadden. Die mensen informeren we graag!”

Meer weten? Neem contact op met Joost Stevelink.