Mest wordt gebruikt als voeding voor de plant en het bodemleven. Door mest te laten onderzoeken krijg je inzicht in de samenstelling en werking van de mest.

Meer weten? Neem contact op met Remco Woertman.

Wet-en regelgeving

Wil je mest verhandelen of vervoeren? Dan moet de mest onderzocht worden volgens de AP05-wetgeving. Met dit mestonderzoek brengen we in kaart hoeveel stikstof, fosfaat en kali (NPK) er in de mest zit. Voor deze onderzoeken werken we samen met NormecDumea in Wijhe, een betrouwbaar en deskundig laboratorium.

Nutriënten

Je wilt dierlijke mest inzetten waar deze het beste tot zijn recht komt. Wij geven met onze onderzoeken inzicht in de mestkwaliteit en samenstelling voor een optimale bemesting. Naast de standaard onderzoeken op NPK en droge stof, voeren we ook aanvullende analyses op mest uit. Dit zijn analyses op maat, voor bijvoorbeeld mestbewerking, mestscheidingsinstallaties en de verwachte benutting van mest. Zo brengen we de effecten van mestbewerking en het scheiden daarvan beter in beeld.

Verontreinigingen

Verontreinigingen zijn stoffen die niet van nature in dierlijke mest voorkomen. Door onzorgvuldigheid kunnen ze in mest terechtkomen. Een verontreiniging tast de kwaliteit en waarde van de mest aan. Zware metalen, bestrijdingsmiddelen, plastic en andere afvalstoffen zijn voorbeelden van verontreinigingen. Je kunt je voorstellen dat deze stoffen schadelijk zijn voor de bodem, planten, dieren, volksgezondheid en het water. Wij onderzoeken of er verontreinigingen in dierlijke mest aanwezig zijn.

Mestbewerking

De ruimte om dierlijke mest te plaatsen wordt - door regels vanuit de overheid - steeds kleiner. Mestbewerking kan daardoor interessanter worden. Om de mestbewerkingsinstallatie goed te laten werken, is het belangrijk om de samenstelling van de mest te kennen. Dat kan door de verschillende mest-stromen die in en uit de installatie gaan te analyseren. 

Er zijn veel verschillende soorten mestbewerking, zoals vergisting, scheiding, droging en verbranding. Elke soort mestbewerking heeft zijn eigen kenmerken en doelen. Dat vraagt om onderzoeken op maat. Sommige soorten mestbewerking vragen om specifieke analyse-parameters die verder gaan dan de standaard. Wij voeren zulke analyses uit door een breed scala aan parameters in mest te onderzoeken. 

Onze expertises

Wat wil jij inzichtelijk krijgen?

Neem contact op

Direct bellen, mailen
of even langskomen?
Dat kan!