Of je nou water gebruikt om vee te laten drinken, om te beregenen, te reinigen of om in te zwemmen. Over de kwaliteit en veiligheid mag geen twijfel bestaan. Waterkwaliteit heeft grote invloed op de gezondheid van mensen, dieren en gewassen. Door regelmatig een monster te laten analyseren, weet je waar je aan toe bent.

Meer weten? Neem contact op met Niek Hesselink.

Kwaliteitsprogramma’s

Voor diverse kwaliteitsprogramma’s nemen we watermonsters en analyseren we de benodigde parameters. Denk aan programma’s als KKM, IKB, Beter Leven, SKV Kalf, Global Gap en VKL Gewasbescherming. De analyseresultaten controleren we op het voldoen aan de geldende normen. Is dit zo? Dan kan het water voor diverse doeleinden worden gebruikt.

Voor enkele regelingen is het verplicht om (half)jaarlijks een watermonster te laten nemen. Wij voeren zo’n periodieke watermonstername graag voor je uit. Daarna plannen we automatisch een nieuwe watermonstername voor de komende periode in, zodat je altijd bent voorzien van een geldige analyse. 

Veedrinkwater

Het is belangrijk om de kwaliteit van het veedrinkwater regelmatig te controleren. Er kunnen verschillende redenen zijn om een watermonster te laten analyseren. Bijvoorbeeld om te controleren of een bestaande bron nog wel veilig is, om te testen of een nieuwe put geschikt is of om de oorzaak van klachten te achterhalen. Afhankelijk van de vraag, voeren we verschillende analyses uit op veedrinkwater. Dat kan op zowel microbiologische als op chemische parameters.

Humaan (drinkwater, eigen bronwater, legionella)

Als je je eigen bronwater wilt gebruiken om te drinken, houd dan rekening met de kwaliteit en veiligheid van het water. Vooral als je water aanbiedt aan bijvoorbeeld werknemers of gasten, moet je voldoen aan de eisen van het Nederlandse Drinkwaterbesluit. Het is dan belangrijk om regelmatig monsters te laten nemen en te analyseren op chemische en bacteriologische parameters.

Ook als je het water alleen zelf wilt drinken is het verstandig om de kwaliteit van het water te controleren. Zo weet je of het water voldoet aan de normen die gelden voor drinkwater in Nederland. Wij kunnen je helpen met een wateronderzoek op basis van de relevante parameters.

Beregening en irrigatie

Beregening vult het water in de bodem aan, zodat de wortels van de planten het kunnen opnemen. Maar beregening kan ook worden gebruikt om te voorkomen dat fruitbomen bevriezen in de winter. Door water over de bloesem te sproeien, vormt zich een laagje ijs dat de bloesem beschermt tegen de vorst. Beregenen kan met water uit verschillende bronnen, zoals grondwater of oppervlaktewater. Het is belangrijk om te weten of het water dat wordt gebruikt voor beregening ook daarvoor geschikt is. Water kan namelijk te veel zout, ijzer of andere stoffen bevatten, die weer schadelijk zijn voor de groei of de kwaliteit van gewassen. Daarom raden we aan een wateranalyse te laten uitvoeren voordat je de gewassen voorziet van water door beregening of irrigatie.

Afvalwater

Afvalwater kan worden geloosd op het oppervlaktewater of het riool. Dit hangt af van de bron, samenstelling en hoeveelheid afvalwater. Sommige bedrijven hebben hiervoor een vergunning nodig, terwijl anderen zich juist moeten houden aan het Activiteitenbesluit. In Nederland gelden er verschillende wetten en regels voor afvalwater. Wij kunnen met een afvalwateronderzoek bepalen of je aan deze eisen voldoet. Hiervoor nemen we regelmatig monsters van het afvalwater. Een afvalwateronderzoek is ook goed voor het optimaliseren van het waterzuiveringsproces of het inzichtelijk krijgen van problemen met het afvalwater.

Verontreinigingen

Een andere manier om de kwaliteit van water te beoordelen, is door te kijken naar de aanwezigheid van verontreinigingen.  Dit kunnen bijvoorbeeld resten zijn van industriële processen, medicijnen of huishoudelijke producten. Deze stoffen kunnen in het oppervlaktewater of het grondwater terechtkomen en de drinkwatervoorziening aantasten. In het grondwater kunnen deze stoffen zich heel langzaam verspreiden in de bodem.

Onze expertises

Wat wil jij inzichtelijk krijgen?

Neem contact op

Direct bellen, mailen
of even langskomen?
Dat kan!