Home > Nieuws overzicht > Nieuwe maatregelen voor derogatie

Nieuwe maatregelen voor derogatie

Nieuws 01-03-2024

Iedereen die te maken heeft met derogatie, weet dat hij aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. De uitzondering op het mestbeleid kent namelijk strenge voorwaarden voor het gebruiken van meer stikstof uit dierlijke mest. En sinds kort zijn er weer nieuwe maatregelen. Dat heeft alles te maken met deelgebieden rondom Natura2000. Wat er verandert? Remco vertelt je er meer over.

“De derogatieregeling houdt in dat je afwijkt van de standaardnorm over het gebruik van stikstof op je land”, vertelt Remco. “Met de derogatieregeling mag je eigenlijk meer stikstof uit dierlijke mest gebruiken dan is toegestaan in de Nitraatrichtlijn. Mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet.” Daarin verandert het een en ander. Er zijn nieuwe voorwaarden op allerlei deelgebieden.

De nieuwe maatregelen
In de nieuwe norm zit een toevoeging dat allerlei deelgebieden in Nederland als nutriënten verontreinigd (NV) gebied geïdentificeerd zijn. Een grote verandering voor boeren die dicht bij de NV-gebieden zitten, vindt Remco. “Als jouw grond zich geheel of gedeeltelijk in zo'n NV- gebied bevindt, mag je voor die percelen niet meer de standaard derogatienorm hanteren. Daardoor mag je 10 kilo minder stikstof gebruiken dan de standaardnorm. De norm wordt met het jaar lager. Dan kom je echt in de gevarenzone en kunnen je gewassen misschien niet meer optimaal groeien.”

Advies en monsternames voor derogatie
“Wij vinden de gezondheid van gewassen, bodem en grond natuurlijk heel belangrijk”, vertelt Remco. “Wij zijn er in ons werk continu mee bezig. Ook over de nieuwe derogatienorm geven we graag advies. Wat kun je het beste doen? Welke gehaltes had de grond de vorige keer? En is het verstandig om deel te nemen aan de derogatieregeling? Allemaal dingen die ons bezighouden en waarin wij een rol kunnen spelen voor landbouwers.” Naast het advies over deze regeling, voert Dumea ook monsternames voor derogatie uit. “Bodemmonsters zijn nog altijd verplicht als je wilt deelnemen aan de derogatieregeling. Op 1 maart 2024 mogen de monsters niet ouder zijn dan 4 jaar en een maand. Dus heb je nog een grondmonster nodig? Bel ons gerust.”

De komende tijd
“Wat zo moeilijk is, is dat stikstof - samen met zwavel - de belangrijkste bouwsteen is voor eiwit. Tegelijkertijd staat de aanpak van stikstof hoog op de agenda bij de overheid”, vertelt Remco. Wat er de komende jaren gaat gebeuren, vindt hij moeilijk te voorspellen. “Het zou kunnen dat we een gebrek gaan zien op gewas- en perceelsniveau. Dat er een suboptimale mestgift ontstaat. Omdat de wettelijke norm zo laag is gezet, zou het kunnen dat je minder geeft dan een optimale plantengroei nodig heeft.” Tegelijkertijd komen er steeds meer producten die ook de bodemvruchtbaarheid positief beïnvloeden, geeft Remco aan. Volgens hem moeten we het dan zoeken in compost of groenbemesters. Remco: “Daarnaast bestaan er ook gewassen die stikstof uit de lucht halen (Vlinderbloemigen). Het kan komende jaren dus nog verschillende kanten opgaan. Wij blijven in ieder geval op de hoogte van nieuwe updates en adviseren je waar nodig.”

Meer weten? Neem contact op met Remco Woertman.